Uvjeti kupnje

Uvjeti poslovanja web trgovine

Ovi opći uvjeti odnose se na korištenje EBIKE internet prodavaonice na području Europske unije. 

Korištenje

Usluge EBIKE Internet prodavaonice dostupne su na internetskim stranicama https://ebike.hr, dalje u  tekstu EBIKE Internet prodavaonica. Stranice, kao i navedene usluge, korisnici mogu koristiti za privatnu  i poslovnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema niže navedenim uvjetima i pravilima.  Korištenjem EBIKE Internet prodavaonice korisnik je suglasan i obvezuje se poštivati niže navedene  uvjete i pravila. Iako nastojimo pružiti najbolju moguću ponudu usluga, ne možemo garantirati da će  usluge na EBIKE Internet prodavaonici odgovarati potrebama svakog korisnika.

PODACI O PRODAJNOM MJESTU

SOLERE d.o.o.        

Sjedište: Grožnjanska 34, 10000 Zagreb

Trgovina: Ul. grada Vukovara 239, 10000 Zagreb

IBAN: HR4724020061100548378 

OIB: 10785797884

Članovi društva: Majdandžić Katerina

Adresa elektroničke pošte: ebike@ebike.hr
Adresa za dostavu pošte: E-bike Shop, ul. grada Vukovara 239, 10 000 Zagreb

Tel: 091 263 0267
 
OSNOVNI POJMOVI

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji sa SOLERE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, E-bike Shop, ul. grada Vukovara 239, 10000 Zagreb  (dalje u tekstu: SOLERE d.o.o.) u svojstvu prodavatelja.
 
Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. 

Na pravne osobe kao kupce ne odnose se odjeljci ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Materijalni nedostatak“, „Pravo na jednostrani raskid ugovora“ i „Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača“. U navedenim slučajevima primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač. 

Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.ebike.hr , isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice www.ebike.hr
 
Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.ebike.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito interpretativni učinak direktiva i uredaba Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice www.ebike.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.
 
Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest kada ugovor o kupoprodaji sklapa potrošač, odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.
 
Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su internet i elektronička pošta.
 
Prodavatelj nije dužan ispuniti svoje ugovorne obveze ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka kupoprodajne cijene, osim u slučaju kada je kupac odabrao način plaćanja pouzećem. Ukoliko kupac iz nekog razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati prodavatelju, prodavatelj neće ponoviti druge dostave, osim po dogovoru s kupcem. Prije ponavljanja dostave kupac treba dostaviti potvrdu o plaćanju troška ponovljene dostave, sukladno uputi koju primi.
 
Sadržaj web stranice www.ebike.hr je dostupan na hrvatskom jeziku.
 
Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik. Na sklopljene ugovore o kupoprodaji primjenjuje se hrvatsko pravo. 

Informacije o kupovini mogu dobiti putem e-mail adrese: ebike@ebike.hr
 
Ako je bilo koji dio ovih Općih uvjeta poslovanja suprotan (ili postane suprotan) prisilnim propisima primjenjuju se odredbe tih prisilnih propisa.

SOLERE d.o.o. ulaže svaki razumni napor da svoje obveze iz ovih Općih uvjeta poslovanja ispuni uredno i na vrijeme. Pritom, SOLERE d.o.o. ne odgovara za svako neispunjavanje obveza prouzrokovano izvanrednim okolnostima (višom silom). 
 
Ulažemo u razvoj procesa davanja recenzija. Naše recenzije podliježu procesu provjere identiteta korisnika, te ulažemo napore da objavljene recenzije potječu od potrošača koji su proizvod doista koristili ili kupili. Ne prakticiramo niti potičemo podnošenje lažnih potrošačkih recenzija ili preporuka, ili naručivanje od druge pravne ili fizičke osobe da ih podnese, ili pogrešno predstavljanje potrošačkih recenzija ili društvenih preporuka radi promocije proizvoda. Na recenzije ostavljene putem Google i Facebook računa, nemamo utjecaj te ne možemo utjecati na njihove tehničke postavke u pogledu verifikacije identiteta korisnika koji daju recenzije.


GLAVNA OBILJEŽJA PROIZVODA
 
Kupac se upoznaje s glavnim obilježjima proizvoda na web stranici www.ebike.hr ,
SOLERE d.o.o. zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na stranicama bez prethodne najave.
Uz sliku proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena s PDV-om.
Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede u formi u kojoj su bile na snazi u vrijeme sklapanja ugovora. 
Kupovina se obavlja naručivanjem proizvoda koje kupac bira na temelju fotografije i osnovnog opisa. Fotografije su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima primjerice zbog postavki aplikacije, zaslona uređaja, percepcije boja, načina fotografiranja i slično. Opisani eventualni nesklad između proizvoda na fotografiji i isporučenog proizvoda ne predstavlja materijalni nedostatak proizvoda.

Dostupnost odabranog proizvoda podložna je promjeni. SOLERE d.o.o. zadržava pravo, u slučaju nedostupnosti odabranog proizvoda, ponuditi kupcu drugi proizvod iste vrijednosti. U slučaju da kupac ne želi ponuđeni zamjenski proizvod SOLERE d.o.o. će mu vratiti plaćeni iznos.

SOLERE d.o.o. se maksimalno trudi održavati cijene na web stranici točnima. U slučaju očite pogreške u cijeni proizvoda SOLERE d.o.o. zadržava pravo bez odgađanja o tome obavijestiti kupca, otkazati narudžbu i vratiti mu uplaćeni iznos novca. Kupac ima pravo, u navedenoj situaciji, potvrditi narudžbu po ispravnoj cijeni.

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA

Kupovina se obavlja na web stranicama SOLERE d.o.o., www.ebike.hr ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže. Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu kupca da je prethodno pročitao i razumio Opće uvjete poslovanja te da je na iste pristao i da je upoznat da je to narudžba s obvezom plaćanja. Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. SOLERE d.o.o. ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Kupac će elektroničkom poštom biti obaviješten o prihvatu narudžbe i slanju paketa. Ako Prodavatelj nije u mogućnosti prihvatiti narudžbu koja predstavlja ponudu potrošača za sklapanje ugovora, potrošač će o istome biti obaviješten.
 
U slučaju da SOLERE d.o.o. iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti djelatnik SOLERE d.o.o. u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda.

SOLERE d.o.o. može u svakom trenutku ukloniti bilo koji proizvod s web stranice kao i izmijeniti ili ukloniti opis istog. SOLERE d.o.o. ne odgovara za takvo uklanjanje ili izmjenu. U slučaju izvanrednih okolnosti, SOLERE d.o.o. zadržava pravo, i nakon prihvaćene narudžbe istu otkazati i kupcu izvršiti povrat plaćenog novca.

Kupovinu proizvoda u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici.
 
 
Kupovina se obavlja u nekoliko jednostavnih koraka u udobnosti doma kupca, s bilo kojeg mjesta u svijetu.

1. Pretraživanje proizvoda je moguće po različitim kriterijima. Upisom određenog pojma u “Pretraživanje” pojavit će se proizvodi koji su povezani s navedenim pojmom. Kupac može izabrati određeni proizvod koji ga zanima i pročitati dostupan opis proizvoda kako bi mogao samostalno donijeti odluku odgovara li proizvod njegovim potrebama. Kupac proizvode bira iz kataloga proizvoda SOLERE d.o.o. koji je uređen prema vrstama proizvoda.

2. Narudžba proizvoda se obavlja elektronskim putem. Klikom miša na ikonu “U košaricu” odabrani proizvod dodaje se u košaricu. Stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran niti naručen niti kupljen. Kupac može nastaviti dodavati proizvode klikom na novu kategoriju proizvoda, odnosno na „Nastavi s kupovinom“ ili izvršiti pregled košarice klikom na „Pregled košarice“. Ukoliko kupac želi završiti proces odabira proizvoda, potrebno je kliknuti na ikonu „Na blagajnu“ nakon čega će se kupac preusmjeriti na stranicu na kojoj je potrebno unijeti sljedeće obvezne podatke kako bi se izvršila narudžba: e-mail adresa, broj telefona, ime, prezime, ulica, kućni broj/kat/vrata, poštanski broj, mjesto. 

Kupac može, uz navedene podatke, unijeti i sljedeće podatke koji nisu obvezni za provedbu narudžbe: oslovljavanje, titula, kat, oznaka postoji li u zgradi dizalo, dodatak adresi, te oznaku da želi platiti kao pravna osoba odnosno oznaku da postoji odstupajuća adresa isporuke. 

Nakon popunjavanja svih gore navedenih obveznih podataka kupac je, kako bi nastavio s procesom narudžbe, dužan kliknuti na polje „Nastavi na načine plaćanja“ te odabrati mogućnost .Ako je kupac odabrao plaćanje kreditnom karticom otvara se prozor u kojem može provjeriti točnost unesenih podataka te je dužan označiti kućicu „Da, pročitao/pročitala sam OUP i Informacije o pravu na opoziv te ih prihvaćam i upoznat/a sam s time da narudžba uključuje obvezu plaćanja.“ nakon čega će moći kliknuti na kućicu „Kupi sada“. Nakon klika na kućicu „Kupi sada“ kupac će biti preusmjeren na stranicu na kojoj je dužan popuniti tražene podatke i to: ime kako je naznačeno na kartici, broj kartice, mjesec i godina isteka kartice te CVV. 

U slučaju da je kupac odabrao plaćanje pouzećem otvara se prozor u kojem može provjeriti točnost unesenih podataka te je dužan označiti kućicu „Da, pročitao/pročitala sam OUP i Informacije o pravu na opoziv te ih prihvaćam i upoznat/a sam s time da narudžba uključuje obvezu plaćanja.“ nakon čega će moći kliknuti na kućicu „Kupi sada“. 
Nakon kupovine kupac će dobiti broj narudžbe te će putem poruke elektroničke pošte biti obaviješten o istoj.

Čuvamo vaše osobne podatke (ime, prezime, OIB, adresa, broj telefona, e-mail) zato što ste nam dali suglasnost prilikom kupnje. Vaše smo podatke podijelili s našom partnerskom dostavnom službom, kako bismo proizvode dostavili do Vas. Ako ne želite da čuvamo Vaše podatke, možete povući privolu putem emaila na ebike@ebike.hr .

3. Nakon što kupac izvrši narudžbu, prodavatelj će na adresu e-pošte kupca poslati Opće uvjete poslovanja zajedno s potvrdom primitka narudžbe te brojem iste kojom potvrđuje da je narudžba kupca zaprimljena i u procesu obrade.

4. Prodavatelj će kupcu, ako prihvati narudžbu, poslati na adresu njegove e-pošte potvrdu o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru (potvrdu narudžbe) zajedno s potvrdom da je paket poslan.

5. Ukoliko kupac ne primi naručene proizvode koje je platio u ugovorenom roku dostave dužan je obavijestiti SOLERE d.o.o. o istom na adresu e-pošte ebike@ebike.hr
6. Ukoliko kupac nije zaprimio potvrdu narudžbe putem e-pošte dužan je kontaktirati prodavatelja na adresu e-pošte ebike@ebike.hr ili na broj telefona +385 1 246 8249 svaki radni dan u vremenu od 10-17 sati.

7. U slučaju da SOLERE d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti zaposlenik SOLERE d.o.o. u svrhu dogovora o načinu korištenja prava potrošača na eventualnu isporuku zamjenskog proizvoda, eventualno otkazivanje naručenog proizvoda ili raskid ugovora.

8. U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe kupac može kontaktirati SOLERE d.o.o. na adresu e-pošte ebike@ebike.hr ili na broj telefona +385 1 246 8249 svaki radni dan u vremenu od 10-17 sati.
 
CIJENA PROIZVODA, NAČIN PLAĆANJA I OTPREMA PROIZVODA
 
Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti jednim od sljedećih načina plaćanja:
           
•    kreditnom ili debitnom karticom – jednokratno i na rate (plaćanje izravno putem interneta, korištenjem servisa za plaćanje karticama (Mastercard, Maestro, Visa i Diners).
 
Kupci s teritorija Republike Hrvatske imaju, uz mogućnost plaćanja kreditnim i debitnim karticama, dodatne mogućnosti plaćanja:

•    plaćanje pouzećem (po primitku pošiljke) – omogućuje kupcu da iznos narudžbe plati dostavljaču prilikom same dostave na adresu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini odnosno iznos nije moguće platiti kreditnom karticom, pri čemu će za neke narudžbe biti potrebno unaprijed platiti dostavu, po uputi trgovca,(mogući dodatni trošak)
•    plaćanje po predračunu.

Sigurnost uplate i zaštitu podataka jamči nam Corvus Pay d.o.o.- Vaše podatke (ime, prezime, datum isteka kartice i broj kartice) pohranjuju sukladno najvišem sigurnosnom standardu industrije platnih kartica – koji je propisan od strane vodećih kartičnih kuća (Visa Inc., MasterCard, Discover Financial Services i JCB International).

U odnosu na neke narudžbe (pr. narudžbe veće vrijednosti koje su naručene za izradu po specifikaciji kupca) SOLERE d.o.o. će obavijestiti o iznosu koji će kupac morati uplatiti po narudžbi, a koji SOLERE d.o.o. ima pravo zadržati za slučaj odustajanja kupca od narudžbe, odnosno kupnje (odustatnina).

U slučaju preuzimanja robe na prodajnom mjestu, naručene proizvode nije moguće podići odmah po uplati, već kada uplata bude registrirana i kad SOLERE d.o.o. obavijesti da je narudžba spremna za preuzimanje.
 
Ukoliko odaberete opciju dostave na kućnu adresu, naručeni proizvodi dostavljaju se do kolnog ulaza. Prilaz ulazu mora biti slobodan, u suprotnom dostava se vrši do najbliže točke na kojoj je istovar moguć. Dostava se obavlja na području cijele Hrvatske, uključujući i otoke.

SOLERE d.o.o. nastojat će, u suradnji sa službama koja obavljaju dostavu, proizvod isporučiti i prije roka navedenog u poruci elektroničke pošte kojom je potvrđena narudžba proizvoda ili, ako takav rok nije naveden i prije procijenjenog vremenskog okvira dostave. S obzirom na neizvjesnost raspoloživosti proizvoda i/ili nemogućnosti utjecaja na izvanredne okolnosti (primjerice, promjena epidemioloških mjera) moguć je i dulji rok dostave od procijenjenog roka ili vremenskog okvira danog prilikom narudžbe. Nastojimo sve Vaše narudžbe isporučiti u što kraćem roku, a obvezujemo se isporučiti proizvode u krajnjem roku od 6 mjeseci.
 
Termin dostave dogovara se telefonski, sms porukom, na način da dostavljač kontaktira kupca.  Ukoliko nakon prve obavijesti kupac ne zaprimi robu, SOLERE d.o.o. ima pravo obustaviti isporuku i otkazati ugovor te time i obvezu kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od 14 (četrnaest) dana. Moguće troškove transporta proizvoda radi opisanog otkaza ugovora će snositi kupac. SOLERE d.o.o. dostavu ponavlja isključivo po dogovoru s kupcem i uz plaćanje ponavljanja dostave unaprijed. Preuzimanjem paketa potvrđujete da je paket primljen u ispravnom stanju. Oštećenje proizvoda nije nedostatak za koji Solere d.o.o. odgovara. Ukoliko je paket oštećen molimo da ga ne zaprimate i da se javite u webshop na e-mail ebike@ebike.hr

Rok počinje u trenutku kada SOLERE d.o.o. preda paket službi koja izvršava dostavu, o čemu obavještava kupca mailom (ne uključuje vikend i blagdane).
 
Ugovorena kupoprodajna cijena uključuje sve poreze i davanja te je izražena dvojno, u eurima i u hrvatskim kunama. Istaknute redovne i akcijske cijene vrijede za kupnju putem interneta. Dodatne usluge i dostava nisu u cijeni proizvoda. Napominjemo da je sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj od 01.01.2023. euro te kupac plaća trošak konverzije valuta.
 
 
OPIS NAČINA ISPORUKE PROIZVODA
 
Dostava proizvoda vrši se prvenstveno putem logističkog partnera Intereuropa d.o.o. za cargo i MBE za paketnu robu, a moguće i putem drugih društava partnera. SOLERE d.o.o. prije svake isporuke proizvoda provjerava ispravnost naručenog proizvoda te postoje li na istom materijalni nedostaci i/ili druga oštećenja.


TROŠKOVI DOSTAVE
 
Cijene dostave (u cijenu je uključen PDV):
1. Paketne isporuke: € 6,50 / 48,97 kn
U paketne isporuke spadaju sve isporuke koje su u zadanim gabaritima;
max volumen 0,25 cbm, max težine 20 kg te max dužine 100 cm, kvadratni oblik.
2. Cargo isporuke: € 65 / 489,74 kn za pakete do 100Kg,   Cargo isporuke: € 80 / 602,76 kn za pakete do 100Kg na otoke, Cargo isporuke: € 90 / 678,10 kn za pakete preko 100Kg,  Cargo isporuke: € 100 / 753,45kn za pakete preko 100Kg na otoke.
U cargo isporuke spadaju svi paketi koji su teži od 50kg, ili se dostavljaju na euro paleti.
 
SOLERE d.o.o. dostavu vrši samo unutar Republike Hrvatske.
 
Proizvodi će biti zapakirani i zaštićeni tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan pošiljku preuzeti i pregledati pred dostavljačem, a sve kako bi se izbjegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave, te ih odmah reklamirati dostavnom radniku koji je robu isporučio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Kupac je obvezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu i na otpremnici navesti sve primjedbe vezane uz dostavu (oštećenje ambalaže, manjak i sl.) te je tada predati dostavljaču, koji će je uzeti kao potvrdu o dostavi / preuzimanju.

Dostava naručenih proizvoda  obavlja se u roku od 2-7 dana od trenutka izvršene uplate na žiro-račun prodavatelja ili zaprimljene  potvrde o plaćanju, osim ako za pojedine narudžbe nije drugačije dogovoreno s Kupcem.
 
Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, SOLERE d.o.o. zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova. Nepreuzete pakete SOLERE d.o.o. čuva u maksimalnom trajanju do 15 dana od neuspjele dostave/obavijesti o preuzimanju, u kojem je moguće proizvod preuzeti po dogovoru. Nakon toga ugovor se smatra raskinutim.
 
 
OPĆE INFORMACIJE
 
Korisnici odnosno kupci su dužni prije početka korištenja web stranice www.ebike.hr (dalje: web stranice) vlasnika SOLERE d.o.o. upoznati se s Općim uvjetima poslovanja. Ukoliko imaju dodatnih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Opće uvjete poslovanja, mogu se obratiti na adresu e pošte ebike@ebike.hr.
 
Pristupanjem web stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja korisnik prihvaća Opće uvjete poslovanja web stranice www.ebike.hr, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne web stranice te usluga koje se putem nje pružaju. 

Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu i obavljati narudžbe proizvoda na istoj na način da:
1) štete autorima ili trećim osobama,
2) ju koriste isključivo za upite i pravno valjane narudžbe
3) ju ne koriste za davanje lažnih narudžbi 
4) prilikom narudžbe pružaju točne i potpune informacije koje se od njih traže
5) prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga
6) namjerno postavlja maliciozne računalne programe ili drugi štetan sadržaj
7) neovlašteno pristupa web stranici, izvršava napade distribuiranog uskraćivanja usluga ili slične. 

Ukoliko se korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

U slučaju da kupci koriste web stranice suprotno točki 3), 6) i 7) SOLERE d.o.o. ovlaštena je takvu narudžbu otkazati te o tome obavijestiti nadležne institucije.
 
Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Sva autorska prava, zaštićeni žigovi i druga prava intelektualnog vlasništva nad sadržajima web stranice pripadaju SOLERE d.o.o. ili osobama koje su dale dozvolu SOLERE d.o.o. za korištenje tih prava. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja moguće je samo uz prethodnu pisanu dozvolu SOLERE d.o.o.
 
SOLERE d.o.o. omogućuje korištenje web stranice na najbolji mogući način. SOLERE d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualne probleme u radu stranica i usluga. SOLERE d.o.o. ne može jamčiti da korištenje web stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka. Korisnik je suglasan s time da pristup web stranici ponekad može biti u prekidu ili privremeno nedostupan.
 
Korisnici koriste web stranicu na vlastitu odgovornost. SOLERE d.o.o. ni na koji način nije odgovoran za štetu koju korisnik može pretrpjeti korištenjem web stranice www.ebike.hr Autori i druge fizičke ili pravne osobe uključene u stvaranje, proizvodnju i distribuciju www.ebike.hr web stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja iste.
 
SOLERE d.o.o. zadržava pravo da onemogući pristup web stranici www.ebike.hr korisnicima u slučaju procjene da se ista koristi na neprikladan način. Korisnik se obvezuje da će web stranicu koristiti na način da ne ugrožava resurse i usluge u cijelosti. Neprimjereno korištenje web stranice www.ebike.hr zabranjeno je i može rezultirati ukidanjem pristupa istoj.
 
SOLERE d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete poslovanja. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici www.ebike.hr Opći uvjeti poslovanja dostavljaju se putem e-pošte u PDF obliku. Za kupca su obvezujući Uvjeti poslovanja koji su mu dostavljeni putem e-pošte u PDF obliku. 
 
SOLERE d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje web stranicom.
 
Dužnost je i obveza korisnika koristiti web stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. SOLERE d.o.o. ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja web stranice kako bi osigurao poštivanje Općih uvjeta poslovanja i pozitivnih propisa. Izmjene Općih uvjeta poslovanja važeće su odmah po objavi na web stranicama www.ebike.hr
 
 
MATERIJALNI NEDOSTACI
 
SOLERE d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda, sukladno primjenjivim propisima. Kupac je obvezan obavijestiti SOLERE d.o.o.  o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca. Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti SOLERE d.o.o.  u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Materijalni nedostaci za koje SOLERE d.o.o. odgovara: 

(1) za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. 
(2) i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. 
(9) Predmnijeva se da je svaki nedostatak stvari koji se pokazao u roku od jedne godine od trenutka prijelaza rizika postojao i u trenutku prijelaza rizika, osim ako prodavatelj dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. 

      Nedostatak postoji:

1) ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji, 
2) ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak, 
3) ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili 
4) ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
5) ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje, 
6) ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora
7) ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati, 
8) ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju, 
9) ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili 
10) ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj.

Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

Nedostaci za koje SOLERE d.o.o. ne odgovara:

SOLERE d.o.o. ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati, prodavatelj ne odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.


Pregled stvari i vidljivi nedostaci

Kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka SOLERE d.o.o.  može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima:
•    uklanjanje nedostatka,
•    predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
•    sniženje cijene.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao SOLERE d.o.o.  naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

U slučaju da kupac vrati oštećen proizvod u roku od 14 dana i zahtijeva povrat plaćenog iznosa, mi ćemo kupca obavijestiti pisanim putem o iznosu umanjenja vrijednosti zbog oštećenja, na koje kao trgovac imamo pravo tj. naknadu za umanjenje vrijednosti proizvoda. Ako kupac na obavijest o procjeni umanjenja iznosa ne reagira ili ne prihvaća umanjenje vrijednosti robe, trgovac pokreće tužbu radi nadoknade štete.

SOLERE d.o.o.  ima pravo odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je SOLERE d.o.o.  nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da SOLERE d.o.o.  neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako SOLERE d.o.o. u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga Kupac može održati ako bez odgađanja izjavi SOLERE d.o.o. da ugovor održava na snazi.

Ako je nedostatak neznatan, kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete.  Teret dokaza da je nedostatak neznatan je na SOLERE d.o.o. 

Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi prodavatelj.
Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima te se na njega ne primjenjuju pravila iz ovog odjeljka „Materijalni nedostaci“.

Prijava reklamacije trebala bi sadržavati opis reklamacije, radi bržeg rješavanja vašeg predmeta, fotografije oštećenja, odnosno nedostataka. Prodavatelj će prihvatiti reklamaciju i u drugom obliku. Prijava reklamacije se šalje na e-mail ebike@ebike.hr
 
U slučaju da su nedostaci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, prodavatelj ne snosi odgovornost. Takve nedostatke, kao i nedostatke koje nisu pokriveni jamstvom i/ili nakon isteka jamstvenog roka, prodavatelj će otkloniti po nalogu kupca u skladu s tada važećim cjenikom servisiranja.
 
 
PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
 
Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Ukoliko potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

Ukoliko potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana.
Ako je prodavatelj dostavio potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio tu obavijest.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu SOLERE d.o.o. (poslovnica web shop), E-bike Shop, ul.grada Vukovara 239, 10 000 Zagreb ili elektroničkom poštom na ebike@ebike.hr u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a potrošač može, po vlastitom izboru, koristiti i niže priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. 

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora potrošač može elektronički ispuniti. Primjer se nalazi na mrežnoj stranici www.ebike.hr >>

https://ebike.hr/wp-content/uploads/2020/11/OBRAZAC-ZA-JEDNOSTRANI-RASKID-UGOVORA.pdf

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja, elektroničkom poštom. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora. 

Osim kada je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe. 

Potrošač je dužan vratiti artikl u originalnoj ambalaži, na skladište web shop-a, svaki radni dan od 10-17h, uz prethodnu najavu u ured web shop-a na e-mail ebike@ebike.hr. Adresa povrata je Ulica grada Vukovara 239, 10000 Zagreb ili za robu poslana na paleti  na adresu našeg distribucijskog centra: Solere d.o.o., Mate Lovraka 1, 10410 Velika Gorica. Troškove za povrat robe preuzima potrošač. Organizacija povrata i rizik preuzima potrošač.

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu. 

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u poslovnicama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije, primjerice, montirati, koristiti niti smije poduzimati osobito bilo koje radnje koje se ne smiju poduzimati u fizičkoj poslovnici prodavatelja, kao i one kojima bi umanjio vrijednost robe.

U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat prekomjernog rukovanja Proizvodom Prodavatelj će procijeniti umanjenje vrijednosti Proizvoda uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja te će o tome izvijestiti Kupca.

Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje originalne ambalaže vraćenog proizvoda:

Neoštećena ambalažaOštećena ambalaža Bez  originalne ambalaže
0%Do 5%Do 10%

Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje vraćenog proizvoda:

Stanje proizvoda
Proizvod originalno zapakiranProizvod nije korišten, već isključivo isprobana funkcionalnostProizvod korišten
0%0%20%
Proizvod korišten 25% Proizvod registriran (obavljena registracija na tehničkoj stanici) 45%

Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisaKako bi se potrošaču olakšalo sastavljanje pisanog raskida ugovora niže se nalazi informativni obrazac za jednostrani raskid ugovora koji isti može ispuniti i poslati na adresu prodavatelja SOLERE d.o.o., (poslovnica web shop), E-bike Shop, ul.grada Vukovara 239, 10 000 Zagreb ili elektroničkom poštom na ebike@ebike.hr. Raskid ugovora potrošač može popuniti i klikom na link gore naznačen.

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u sljedećim slučajevima:

1. predmet ugovora je roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora,
2. predmet ugovora je roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču,
3. predmet ugovora je zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
4. predmet ugovora je roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
5. potrošač je posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom.

 
OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
 
Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem pošte na adresu SOLERE d.o.o., E-bike Shop, ul. grada Vukovara 239, 10 000 Zagreb, elektroničkom poštom na ebike@ebike.hr ili osobno u poslovnim prostorijama prodavatelja na adresi SOLERE d.o.o., E-bike Shop, ul. grada Vukovara 239.
Kako bi potrošaču SOLERE d.o.o. odgovorila na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. 
SOLERE d.o.o. bez odgađanja će, po primitku prigovora, potrošaču potvrditi primitak istog.
Odgovor na prigovor potrošača SOLERE d.o.o. zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. 
U slučaju eventualnog spora SOLERE d.o.o. i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava. 
Rješavanje sporova je moguće pred centrima za mirenje. Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom  nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.
Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

Izjava o kolacicima (Cookie policy)

1. Kako bi stranice „www.ebike.hr“ ispravno radile, one moraju na računalo korisnika spremiti malenu  količinu informacija (Cookies). Prema regulacijama EU, SOLERE d.o.o. prije spremanja Cookiesa (kolačića) mora  zatražiti pristanak Korisnika. Korištenjem web stranice „www.ebike.hr“ internetske trgovine Korisnik  pristaje na upotrebu Cookiesa (kolačića).

2. Korisnik isključivanjem kolačića odlučuje hoće li dopustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu.  Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku koji Korisnik koristi za  pregledavanje web stranica. Ukoliko Korisnik onemogući kolačiće, postoji mogućnost da stranica neće  moći koristiti neke od funkcija koje podržava internetska trgovina www.ebike.hr.

Izjava o zaštiti osobnih podataka posjetitelja na  internetskim stranicama www.ebike.hr

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka posjetitelja na internetskim stranicama www.Ebike.hr u vlasništvu  SOLERE d.o.o., OIB: 10785797884, Registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, sjedište: Grožnjanska  34, 10000 Zagreb, Direktor: Katerina Majdandžić, napravljena je u skladu s Općom Uredbom (EU) broj  2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom  osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ  (Opća uredba o zaštiti podataka), a koja se primjenjuje od 25.svibnja 2018. godine te Zakonom o  provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Opći podaci:

Za obradu podataka odgovoran je SOLERE d.o.o.,

Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka  su:

1. putem e-maila na: ebike@ebike.hr

2. ili ako nas želite kontaktirati poštom možete to učiniti na adresu:

SOLERE d.o.o.,ebike shop, ul.grada Vukovara 239,10000 Zagreb

Vrste osobnih podataka koji se obrađuju:

SOLERE d.o.o. (dalje u tekstu: SOLERE) razumije da vam je Vaša privatnost bitna. Poštujemo Vašu  privatnost i štitimo Vaše osobne podatke. To može uključivati svaku informaciju koja može dovesti do  vas kao pojedinca.

SOLERE obrađuje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili prilikom registracije u web shopu, putem  prijave na na Corvuspay na našoj internetskoj stranici www.Ebike.hr ili postavljanjem upita na neki od  gore predviđenih kontakt kanala. Podatke prikupljamo u svrhu dostave robe, radi pružanja informacija o  proizvodima i uslugama te radi odgovaranja na Vaše upite.

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem registracije na web shopu su:

 • Ime i prezime
 • Adresa
 • Grad
 • Poštanski broj
 • Država
 • Telefon
 • E-mail
 • OIB

Osobni podaci prikupljeni radi dostave proizvoda odnose se samo na nužne podatke koji su nam  potrebni za izvršenje dostave naručenog proizvoda i koriste se samo u tu svrhu.

Osobni podaci koji se prikupljaju putem prijave na Newsletter su:

 • E-mail adresa / Ime i prezime

Prijava na listu za dostavu newslettera je dobrovoljna, nije obvezna, za prijavu morate označiti polje za  dostavu newslettera koji će biti upućen na mail adresu koju koristite u trenutku registracije. Prijava za  dostavu newslettera nije uvjet za korištenje web shopa. Osobni podaci prikupljeni putem prijave za  newsletter koriste se isključivo za dostavu newslettera na e-mail adresu upisanu u prijavi od strane  korisnika, ne koriste se za druge svrhe niti se dostavljaju trećim osobama.

Osobni podaci koji se mogu prikupljati radi pružanja informacija o proizvodima i uslugama ili  rješavanja reklamacija prilikom pružanja odgovora na Vaše upite na ebike@ebike.hr su:

 • Ime i prezime
 • Godina rođenja
 • Adresa
 • Grad
 • Poštanski broj
 • E-mail
 • Broj telefona
 • Broj mobitela
 • Broj računa
 • Datum računa
 • Fotografija računa

Svrha, način obrade i čuvanje osobnih podataka:

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe za koje su prikupljeni i za koje je dana suglasnost i/ili  privola. Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnima trećim osobama, osim ako u  zakonom propisanu svrhu ili ako nije dana izričita suglasnost ili privola.

Svi podaci brišu se prestankom svrhe u koju su prikupljeni ili nakon perioda za koji je dana suglasnost  i/ili privola ili prestankom ugovornog odnosa ili nakon isteka jamstvenog roka kupljenog proizvoda a  najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka, osim u slučaju ako  je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u  skladu s važećim propisima.

Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju. U tom se slučaju trajno miču svi podaci  povezani s osobom uz uvjet da su zadovoljeni svi zakonski uvjeti.

Na Vaš zahtjev radi pružanja informacija o proizvodima i uslugama, dogovora oko dostave proizvoda,  radi važnih obavijesti veznih za Vašu kupnju, u svrhu rješavanja reklamacija ili odgovaranja na Vaše upite  sa Vama stupamo u kontakt preko komunikacijskih kanala za koje ste nam dali suglasnost kako je  navedeno u pojedinoj suglasnosti ili istim kanalom komunikacije kojim ste Vi nas kontaktirali prilikom  postavljanja upita. Kanali komunikacije mogu biti:

 • E-mailom
 • Poštom
 • Telefonski
 • SMS-om

Postavljanjem upita prema SOLERE-u dajete suglasnost da Vam odgovorimo istim kanalom  komunikacije na koji ste postavili upit te da Vaše osobne podatke koje ste nam dali pohranimo trajno  ako je riječ o reklamaciji, odnosno, ako je riječ o nekom drugom upitu na najduže 5 godine od zadnjeg  kontakta.

Upravljanje privolama:

Prihvaćanjem uvjeta korištenja i kupovine web shopa (Uvjeti prodaje objavljeni na www.ebike.hr )  pristajete i da SOLERE dijeli Vaše podatke s društvom Intereuropa, OVERSEAS d.o.o., Hrvatska Pošta d.d.  ili nekom drugom dostavnom službom o čemu ćete biti na vrijeme obaviješteni, za potrebe dostave  kupljenih proizvoda.

Prihvaćanjem privole za korištenje osobnih podatka prilikom prijave za marketinški newsletter SOLERE-a  dajete dozvolu za korištenje i pohranu osobnih podataka u svrhu marketinške promidžbe sve dok ne  povučete privolu, odnosno, odjavite se od primanja newslettera. Privola uključuje i dijeljenje Vaših  podataka putem platforme Sendinblue za potrebe izrade i dostave newslettera.

Prihvaćanjem ove privole se pretplaćujete se na besplatni elektronički marketinški newsletter  nazvan Ebike newsletter i dajete privolu za korištenje osobnih podataka:

 • E-mail adresa

Privolu možete bilo kada povući jednako lako kako ste je dali bez da navodite razlog i to klikom na link u  marketinškom newsletteru.

Alternativno, opoziv privole možete izvršiti i tako da nam se obratite putem elektroničke pošte:  ebike@ebike.hr ili putem pošte na adresu: SOLERE d.o.o., Grožnjanska 34, 10000 Zagreb. Po opozivu  privole Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u svrhe marketinga i više nećete primati Ebike newsletter.

Ako ponovo želite dati svoju privolu i primati Ebike newsletter, to možete učiniti na isti način na koji ste  se inicijalno prijavili za primanje newslettera.

Prava korisnika:

Korisnik u svako doba ima sljedeća prava:

 • pravo na informaciju o obradi osobnih podataka;
 • pravo na povlačenje privole na obradu osobnih podataka. Povlačenjem privole prestaje obrada  osobnih podataka.
 • pravo na ispravak u slučaju ako se obrađuju osobni podaci koji su nepotpuni ili netočni;
 • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole u slučaju  podnošenja prigovora na obradu podataka, odnosno, u slučajevima obrade osobnih podataka  protivno propisima o zaštiti osobnih podataka;
 • pravo na ograničenje obrade u slučajevima kada je osporena točnost podataka tijekom perioda  provjere točnosti tih podataka, ako je obrada bila protupravna ali je odbijeno brisanje i umjesto  toga zatraženo ograničenje korištenja podacima, ako podaci više nisu potrebni za predviđene  svrhe ali su još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog  distribucije tih podataka;
 • pravo na prijenos podataka drugom voditelju obrade podataka kada je to tehnički izvedivo;
 • pravo na podnošenja prigovora u vezi obrade osobnih podataka SOLERE-u ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako se obrada vrši radi izvršenja zadaća od javnog interesa, radi izvršavanja  javnih ovlasti ili se SOLERE prilikom obrade podataka poziva na svoje legitimne interese.

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, možete nas kontaktirati na gore navedene podatke za  kontakt.

U slučaju da se nekim od navedenih prava koristite nerazmjerno često i s očitom namjerom zlouporabe  SOLERE pridržava pravo naplatiti Vam razumnu naknadu za postupanje po zahtjevu ili odbiti Vaš zahtjev.

Pravo na prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka:

Ako imate prigovor glede načina na koji koristimo Vaše podatke, možete kontaktirati Agenciju za zaštitu  osobnih podataka putem internetske stranice agencije www.azop.hr ili pisanim putem na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka

Martićeva ulica 14

HR – 10000 ZAGREB