Informacije:+385 91 263 0267

EU subvencije 2019

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio 22.03.2019 novi natječaj ( za 3.4.2019-9.00 sati)  za subvencije kupnje novih električnih vozila. Prošle godine je Fond za zaštitu okoliša 2 dana prije objave najavio natječaj, a sva su sredstva potrošena samo nekoliko sati nakon objave po sistemu „najbrži prst“.

Novosti je da Fond u ovoj godini  (2019) zahtjeve ne prima putem maila! Dokumentacija od 3. travnja od 9 sati može se poslati preporučenom poštom ili dostaviti u prijamni ured Fonda. Zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu njihovog zaprimanja, uz naznaku da se zahtjevi koji stignu prije navedenog roka neće uvažavati.

Na dnu stranice je “prijavni obrazac”  i  “vodič za prijavu” za 2019 godinu.

Kako se možete pripremiti:

Zatražite ponudu od nas putem naše WEB stranice www.ebike.hr (slijedi primjer narudžbe za EU sufinanciranje)-Izdana ponuda vas ne obavezuje za kupnju!

 1. Stavite traženi bicikl/skuter u košaru putem  klika na  „DODAJ U KOŠARU“ (samo jedan proizvod!)
  Dodavanje u košaricu

  Dodavanje u košaricu

 2. Kliknite gore desno na zelenu košaru
  Košarica - računalo

  Košarica – računalo

  Košarica - mobilni uređaj

  Košarica – mobilni uređaj

 3. U slijedećem prozoru kliknite dole desno na „KRENI NA PLAĆANJE“
  Kreni na plačanje

  Kreni na plačanje

 4. Ispunite vaše podatke: ime/prezime/adresa
 5. Dalje dole lijevo kod vrste plaćanja kliknite na „Ponuda za sufinanciranje preko Fonda”

  Ponuda za sufinanciranje

  Ponuda za sufinanciranje

 6. U istom prozoru kliknite na  “Pročitao/la sam i slažem se s uvjetima korištenja i odredbama web-stranice.
  Slažem se

  Slažem se

 7. Dole desno kliknite na „NARUČITE”
  Naručite

  Naručite

Kada zaprimimo vaš zahtjev za ponudu istu ćemo Vam u potrebnom formatu i traženom izgledu poslati na vašu e poštu. Uz našu ponudu je potrebno pripremiti:

 1. ispuniti prijavni obrazac Fonda (koji se preuzima s mrežnih stranica Fonda ili na dnu stranice)
 2. u Fond fizički poslati potpunu dokumentaciju:
 • prijavni obrazac, ispunjen, isprintan i vlastoručno potpisan od strane podnositelja zahtjeva
 • CD, DVD ili USB sa ispunjenim prijavnim obrascem u Excel (.xlsx) formatu
 • kopiju obje strane osobne iskaznice
 • tehničke karakteristike vozila koji je predmet ponude, iz kojih je jasno vidljiva kategorija, proizvođač, model, vrsta pogona (električni / „plug-in“ hibridni), snaga vozila (0,25kW za električni bicikl) te emisija CO2 (g/km), a koje osim ponudom mogu biti izražene i katalogom, certifikatom itd.,

 

Opravdani troškovi ulaganja su troškovi kupnje vozila koji su nastali najranije 3. travnja 2019. godine. Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa za kupnju vozila. Fondu je opravdana kupnja predmetnih vozila plaćenih gotovinom, temeljem ugovora o kreditu ili temeljem ugovora o financijskom leasingu.

To znači da možete električno vozilo i prije odobrenja od strane Fonda kupiti. Ako dobijete pozitivno rješenje se troškove priznaju i od strane Fonda se vračaju na vaš račun.

Fond je najavio do maksimalno 5.000,00 kn poticaja za kupnju električnog bicikla (ili do 40% vrijednosti bicikla), 20.000,00 kuna za električne skutere i motocikle. Obrada od strane Fonda je trajala 2-3 mjeseca u 2018 godini.

 

DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA
Zahtjev za sufinanciranje i sva obvezna dokumentacija dostavlja se:
• preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili osobno putem pisarnice Fonda u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja zahtjeva,
• na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, uz naznaku: „Zahtjev na javni poziv za vozila – građani – 2019.“
Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje dana 3. travnja 2019. godine od 09:00 sati (zahtjevi koji dođu prije tok roka neće se razmatrati i nisu predmet obrade), a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva.

ŠTO NAKON PRIJAVE?

 Fond će obraditi sve pristigle zahtjeve koji budu sadržavali svu obveznu dokumentaciju te će donijeti odluku o sufinanciranju
 Zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu zaprimanja zahtjeva za sufinanciranje u poštanskom uredu ili u pisarnici Fonda, pri čemu su oba načina dostave jednakopravna u pogledu redoslijeda zaprimanja i obrade.
 Odabranim podnositeljima zahtjeva odluka će biti dostavljena zajedno s ugovorom, a jedan potpisani primjerak će biti potrebno dostaviti natrag u Fond.

ŠTO NAKON POTPISA UGOVORA?
 Korisnici imaju rok od 12 mjeseci za kupnju vozila i dostavu dokumentacije Fondu za isplatu.
 Za isplatu će biti potrebno dostaviti: original račun, dokaz da je isti u cijelosti podmiren, presliku Potvrde o sukladnosti ili Izjave od sukladnosti, presliku prometne dozvole, presliku ugovora o kreditu ili financijskom leasingu (ukoliko je potrebno), dokaz o serijskom broju okvira električnog bicikla, tehničke karakteristike vozila, dokument s IBAN-om podnositelja zahtjeva (preslika kartice računa ili izvadak o stanju i prometu po računu, ili pisana potvrda banke o IBANu) te Izvješće o ostvarenim uštedama (obrazac se preuzima na stranicama Fonda).
 Tijekom 12 mjeseci, korisnici mogu odabrati i drugo vozilo, različito od vozila za koje su inicijalno dostavili ponudu, no ono mora biti jednake kategorije i vrste pogona te jednake ili manje emisije CO2 u odnosu na prijavljeno vozilo. Iznos sufinanciranja neće biti moguće povećati u odnosu na iznos iz Ugovora, bez obzira na realnu cijenu kupljenog vozila.
 Ukoliko odabrani korisnik ne realizira kupnju vozila sukladno preuzetim ugovornim obvezama, Fond može uskratiti svaku moguću daljnju financijsku pomoć korisniku, kao i mogućnost sudjelovanja u natječajima/javnim pozivima za sufinanciranje iste vrste projekata
 Korisnici su obvezni zadržati u vlasništvu (korištenju – u slučaju financijskog leasinga) sufinancirano vozilo jednu godinu od datuma prve registracije, odnosno od dana izdavanja računa za kupnju, ako je riječ o električnim biciklima.

Ako imate pitanja molim kontaktirajte nas na telefon +385 91 263 0267 ili +385 91 263 0266 ili putem e pošte na ebike@ebike.hr.

Natječajnu dokumentaciju 2019:

Vodič za prijavu za prijavu na javni poziv

Prijavni obrazac za Fond 2019

Povratak na vrh

Vaša košarica