O nama

Osnovni podaci

Naziv i sjedište tvrtke: Solere d.o.o., Grožnjanska 34, 10000 Zagreb, HR
OIB: 10785797884
Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački Sud u Zagrebu
Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar: 09/2882-2
Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva – uplaćen u cijelosti: 20.000,00 kn
Prezimena i najmanje jedno ime člana uprave društva: Katerina Majdandžić
Izložbeni salon: Ul. Grada Vukovara 239, 10000 Zagreb, HR
Tel./Fax: +385 (0) 912630267
E-mail: ebike@ebike.hr